Soutěž juniorů, O pohár předsedy KVZ Praha 10

V sobotu 17.6.2023 proběhlo na střelnici Na Haldě u Vinařic veliké střelecké klání. To není zase nic až tak mimořádného, protože provozovatel střelnice pan Stanislav Vítek je podporovatelem soutěžních aktivit mnoha střeleckých klubů a soutěže ve střelbě jsou tu jevem poměrně častým. To zásadní a přelomové bylo ovšem to, že šlo zcela a výhradně o střeleckou…

Celý článek

Rezerva 2023

V sobotu dne 13.5.2023 se ve Výcvikovém táboře AČR v Jincích konala jedna z již tradičních akcí kalendářního plánu SVZ ČR – srovnávací střelecká soutěž záloh AČR pod názvem Rezerva 2023.  Pořadatelem akce bylo KVV hl. město Praha a organizátorem SVZ ČR, konkrétně kluby KVZ Praha 10 a KVZ CKL, které se podílely na organizaci…

Celý článek

Fotogalerie a výsledovka ze sobotního závodu – 18. 6. 2022

Vážení členové, přátelé a příznivci našeho klubu, děkujeme za vaši hojnou účast (bylo nás včera celkem 40), skvělý průběh a také pomoc při organizaci našeho včerejšího závodu. Podmínky závodu místy připomínaly cvičení v Africe, ale přesto jsme vše zvládli ve stanoveném čase. Děkujeme také, mezi mnoha jinými, Davidu Karáskovi za to, že nám připravil zajímavý doprovodný…

Celý článek

Výsledovka, foto a video z Akční střelby dne 18. 1. 2020

Vážení členové a příznivci, přinášíme Vám fotogalerii, výsledovku a video ze střelecké soutěže Akční VPu, VPi ze soboty 18. 1. 2020. Ještě jednou děkujeme všem členům a hostům za bezvadný průběh závodu. Navzdory zatím rekordní účasti (39 účastníků) se nám podařilo závod zvládnout ve stanoveném čase. Toho se nám podařilo dosáhnout jednak díky všem organizátorům…

Celý článek