Domovská střelnice

Naše domovská střelnice „Na Haldě“ se nachází ve Vinařicích nedaleko Kladna. Probíhají zde všechny soutěže, které pořádá Klub vojáků v záloze Praha 10.

Více informací o otevírací době, kontaktech a cenách naleznete přímo na stránkách střelnice.

Všem doporučujeme udělat si před individuální návštěvou střelnice rezervaci u správce střelnice.

Jedná-li o kalendářovou soutěž našeho klubu, rezervace u správce střelnice samozřejmě není nutná, ale je nezbytné k účasti na soutěži se přihlásit. K tomu slouží elektronický přihlašovací formulář. Odkaz na něho včetně QR kódu je vždy součástí propozic k soutěži.

Členové KVZ Praha 10 mají při individuální návštěvě střelnice v roce 2021 slevu z platných cen – viz informace níže!

Řádně platící členové klubu, jejichž seznam má správce střelnice k dispozici, mohou individuálně jednou měsíčně využít slevu ve výši 50 % z platných cen za použití střelnice. Před návštěvou střelnice je nutné se telefonicky objednat u správce střelnice (pan Stanislav Vítek) na tel. čísle 602 947 354! K využití slevy je nutné se správci střelnice prokázat členským průkazem KVZ Praha 10.

strelnice-halda