Domovská střelnice

Naše domovská střelnice “Na Haldě” se nachází ve Vinařicích nedaleko Kladna. Probíhají zde všechny soutěže, které pořádá Klub vojáků v záloze Praha 10.

Více informací o otevírací době, kontaktech a cenách naleznete přímo na stránkách střelnice.

Všem doporučujeme udělat si před individuální návštěvou střelnice rezervaci u správce střelnice.

Jedná-li o kalendářovou soutěž našeho klubu, rezervace u správce střelnice samozřejmě není nutná, ale je nezbytné k účasti na soutěži se přihlásit. K tomu slouží elektronický přihlašovací formulář. Odkaz na něho včetně QR kódu je vždy součástí propozic k soutěži.

Členové KVZ Praha 10 mají při individuální návštěvě střelnice slevu z platných cen – viz informace níže!

Pro členy KVZ Praha 10, jejichž aktuální seznam má správce střelnice k dispozici, je určena speciální, zvýhodněná cena za užívání střelnice. Ta činí 100 Kč za osobu a hodinu bez ohledu na to, o které střelecké stanoviště nebo ráži zbraně se jedná. 

strelnice-halda