Soutěž juniorů, O pohár předsedy KVZ Praha 10

V sobotu 17.6.2023 proběhlo na střelnici Na Haldě u Vinařic veliké střelecké klání. To není zase nic až tak mimořádného, protože provozovatel střelnice pan Stanislav Vítek je podporovatelem soutěžních aktivit mnoha střeleckých klubů a soutěže ve střelbě jsou tu jevem poměrně častým. To zásadní a přelomové bylo ovšem to, že šlo zcela a výhradně o střeleckou soutěž juniorů, tedy v našem pojetí dětí ve věku od 10 do 15 let. Soutěží pro mládež vycházejících z pravidel SVZ ČR, obsahujících zpravidla několik rozličných střeleckých disciplín zase tolik není a i proto byla nejspíše účast poměrně hojná.

Na Haldě se sešla čtyřicítka mladých závodníků, kteří bojovali ve čtyřech disciplínách, vzduchová puška vleže s oporou, vzduchová puška vstoje, vzduchová pistole a hod granátem na cíl. Vítěz bral pohár, vítězná trojice medaile a diplomy a hodnotné až symbolické ceny byly postupně uděleny až do 10. místa.  Pro mnohé tu šlo o první soutěžní zkušenost a chceme věřit, že nebyla poslední. Bylo nám ale zároveň potěšením na akci přivítat i již zkušenější střelce klubu SSK Kralupy a ZŠ Londýnská, kteří spolu s naší juniorskou elitou KVZ Praha10-JUNIOR dodali závodu na kvalitě, napětí a vzrušení až do zaznění posledního povelu na palebné čáře.

Na 1.místě se nakonec umístil a držitelem prvního poháru předsedy KVZ Praha10 se stal Albert Zloský. S potěšením konstatuji, že jde o člena střeleckého kroužku KVZ Praha10-JUNIOR. Lukáš Novák z klubu SSK Kralupy si vybojoval velmi kvalitním výkonem, jen s nepatrnou ztrátou 2 bodů, stříbrnou medaili a velmi solidně nastřílel a na třetím místě se umístil Aleš Kozumplík.

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme!

Mimo samotný závod probíhal v areálu střelnice také dětský den, kde si děti, pokud zrovna neplnily disciplíny soutěže, mohly pod dohledem zkušených instruktorů SVZ ČR vyzkoušet plinking, střelbu na špejle o drobné ceny, prohlédnout a osahat repliky různých zbraní a užít další aktivity. Rodiče závodníků pak měli možnost krátit chvíli střelbou z legendární vojenské vzduchovky vz.47. Této příležitosti nakonec s nadšením využili i někteří silnější junioři. Hlad a žízeň mohl každý ihned utišit a uhasit v bufetu střelnice nebo jen tak posedět u kávy, třeba v rozhovoru s ostatními. Nebo si třeba naskenovat QR kódy rozmístěné v prostorách střelnice a s napětím sledovat průběžnou výsledkovou listinu.

Počasí nám také přálo. Dodalo krátkou, avšak intenzivní přeháňkou soutěžícím té zkušenosti, že pláštěnka a ubrousek na brýle by neměl chybět v batůžku žádného sportovního střelce. Jinak polojasno, spíše slunečno.

Všem účastníkům akce patří poděkování za vzorné dodržování pravidel bezpečného zacházení se zbraněmi i pohybu po střelnici, stejně tak za kázeň při nástupu jednotlivých směn k plnění soutěžních disciplín.

Zkrátka. Vážení mladí sportovci a podporovatelé juniorského střeleckého sportu. Budeme se na vás těšit opět příští rok, u příležitosti konání 2. ročníku soutěže O pohár předsedy KVZ Praha 10.

Závěrem musím poděkovat celému, početnému realizačnímu týmu z řad členů KVZ Praha 10, KVZ CKL a podporovatelů kroužku KVZ Praha10 JUNIOR, kteří se bezúplatně zapojili do organizace akce. Poděkování patří rovněž ÚR SVZ ČR za podporu našich akcí pro mládež. Stejně tak veliké díky předsedovi našeho klubu, jehož firma významně finančně přispěla na pokrytí materiálního zabezpečení akce a v neposlední řadě samozřejmě Standovi Vítkovi za poskytnutí prostoru celé střelnice jen pro naši akci.

Děti rády odloží mobily a tablety, pokud jim nabídneme dostatečně zajímavé volnočasové vyžití. Například možnost provozovat tak zajímavý technický sport, jakým sportovní střelba beze sporu je. To se tady určitě potvrdilo a dává to akcím tohoto druhu smysl.

Podívejte se také na:

Sportu ZDAR, tomu střeleckému ZVLÁŠŤ!

Za KVZ-P10

Miroslav Šedivý