Zrušení letošního ročníku mezinárodního závodu REZERVA 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dnes jsme z ředitelství Krajského vojenského velitelství hl. města Prahy obdrželi rozhodnutí o zrušení mezinárodní střelecké soutěže REZERVA 2020 z důvodů, které asi všichni chápeme. Akce je zrušena bez náhrady, její konání předpokládáme až v následujícím roce.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům organizačního štábu za ochotu se nezištně a ve vlastním volném čase podílet na přípravě a realizaci této mezinárodní soutěže. Věříme, že se nám to úspěšně podaří v příštím roce.

Ještě jednou děkujeme a v dnešní složité době všem přejeme především pevné zdraví.

 

Rada KVZ Praha 10

Jaroslav Španko, předseda
Tomáš Bada, místopředseda
Jiří Bada, tajemník