Správní činnosti na úseku zbraní a střeliva v době nouzového stavu v ČR

Jedním z vládních opatření na dobu vyhlášeného nouzového stavu v ČR je také omezení činnosti správních orgánů, včetně omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň. Úkony podle zákona o zbraních nepatří mezi neodkladné úřední záležitosti a proto, až na výjimky, budou podání podle zákona o zbraních vyřizována až po ukončení nouzového stavu. Bližší informace o omezení provozu příslušných pracovišť služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a některá doporučení k postupu pro vyřizování neodkladných záležitostí naleznete v pokynu Odboru bezpečnostní politiky

MV čj. MV- 49249-2/OBP-2020 ze dne 16.3.2020 (ke stažení zde https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx).