INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klub vojáků v záloze Praha 10 se sídlem K Sídlišti 178, 267 21 Tmaň, IČ 67980694, pobočný spolek Svazu vojáků v záloze České republiky, zapsaný spolek, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha, IČ 47610603 (spolkový rejstřík vedený u Městského soudu v Praze spis. zn. L 39370) – dále jen správce, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů správcem:
Realizace přihlášky k členství v Klubu vojáků v záloze Praha 10, p.s. podle požadavků zřizovatele – Svazu vojáků v záloze České republiky, z.s.

Zákonnost zpracování osobních údajů správcem:

  • splnění zájmu o členství v organizaci správce (s využitím § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a recitálu 47 GDPR /oprávněný zájem správce/).

Kategorie osobních údajů zpracovávaných správcem:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, voják/nevoják, dosažená vojenská hodnost, bydliště (ulice, město, PSČ), e-mail, telefon.

Doba zpracování osobních údajů správcem:

  • po dobu členství v rozsahu údajů jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, voják/nevoják, dosažená vojenská hodnost, bydliště (ulice, město, PSČ), telefon,
  • 5 let v rozsahu e-mail (přímý marketing / opt-out).

Způsoby zpracování osobních údajů:
Automatizované rozhodování: nebude využito.
Profilování: nebude využito.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům a příjemcům:
1. MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – provozovatel platformy pro rozesílání hromadné pošty (osobní údaje v rozsahu  e-mail).

  1. Dropbox, Inc. 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA (provozovatel platformy DropBox – úložiště dat Klubu vojáků v záloze Praha 10: osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, voják/nevoják, dosažená vojenská hodnost, bydliště /ulice, město, PSČ/, telefon, e-mail).
  2. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms a Google Drive).

Zpracování osobních údajů správcem bude probíhat v souladu:
a) s platnou legislativou České republiky (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti),
b) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR – Obecné nařízeních o ochraně osobních údajů“).

Subjekt údajů (klient) má právo:
a) požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, přenositelnost nebo omezení zpracování,
b) vznést námitku,
c) podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu správce nebo e-mailem:
a) korespondenční adresa: Jaroslav Španko, KVZ Praha 10, Velká skála 678/4, 181 00  Praha 8 – Troja,
b) e-mail: info@kvz-praha10.cz.