Koronavirus v ČR – zastavení aktivit klubu KVZ Praha 10

Sdělujeme všem členům a příznivcům KVZ Praha 10, že na základě Usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření a v souvislosti s vyhlášením stavu nouze v České republice, rozhodla Rada klubu o zastavení veškerých aktivit klubu až do odvolání.

Z uvedeného důvodu se „Mirkova 400“ plánovaná na sobotu 21. března 2020 neuskuteční.

Všem se omlouváme a těšíme se na setkání „v lepších časech“.

Rada KVZ Praha 10