Další klubová soutěž až 12. září 2020

Vážení členové a příznivci Klubu vojáků v záloze Praha 10,

jak jsme Vás již před časem informovali (newsletter ze dne 15. března 2020), rozhodla Rada KVZ Praha 10 v souvislosti s aktuální „koronavirovou“ situací o zastavení aktivit klubu až do odvolání.

Všichni jsme jistě rádi, že postupně dochází k uvolňování opatření přijatých vládou ČR a náš život se začíná vracet do původních kolejí. Přesto však některá omezující opatření zůstávají v platnosti. Rada KVZ Praha 10 projednala 14. května 2020 otázku uskutečnění klubové soutěže plánované na sobotu 30. května 2020. Vzhledem k předpokládanému vysokému zájmu členů a příznivců klubu o účast (což nás samozřejmě velmi těší), vyčleněnému času na střelnici a dosud platným omezujícím opatřením počtu střelců v jedné střílející směně, rozhodla Rada klubu neuskutečnit tuto plánovanou soutěž a realizovat ji až v dalším termínu (sobota 12. září 2020), kdy, jak pevně doufáme, budeme moci uskutečnit akci v takovém rozsahu a s takovou obsahovou náplní, jak jsme zvyklí. Věřte, že nás toto opatření mrzí, ale věříme, že si to pak vše vynahradíme.

S úctou a přáním lepších „střeleckých“ dnů,

Rada KVZ Praha 10