Pozvánka na soutěž Akční střelba na přesnost + KVAS dne 31. 8. 2019

Soutěž KVZ Praha 10 na Haldě
Akční disciplína na jedné z našich soutěží.