Ochrana osobních údajů – účastníci soutěží

Klub vojáků v záloze Praha 10 se sídlem K Sídlišti 178, 267 21 Tmaň, IČ 67980694, pobočný spolek Svazu vojáků v záloze České republiky, zapsaný spolek, se sídlem U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha, IČ 47610603 (spolkový rejstřík vedený u Městského soudu v Praze spis. zn. L 39370) – dále jen správce, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů správcem:
Registrace k účasti na střelecké soutěži pořádané správcem a zpracování prezenční listiny.

Zákonnost zpracování osobních údajů správcem:

  • vedení účetnictví pobočného spolku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví),
  • evidence osob účastnících se střelecké soutěže (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu),
  • splnění zájmu o akce pořádané správcem (s využitím § 7 zákona č. 480/2004 Sb. a recitálu 47 GDPR /oprávněný zájem správce/.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných správcem:
Jméno, příjmení, titul, členství v SVZ ČR, z.s., číslo zbrojního průkazu, číslo identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas), číslo průkazu zbraně, e-mail.

Doba zpracování osobních údajů správcem:

  • 1 rok v rozsahu údajů jméno, příjmení, titul, členství v SVZ ČR, z.s., číslo zbrojního průkazu, číslo identifikačního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas), číslo průkazu zbraně (prezenční listina soutěže),
  • 5 let v rozsahu údajů jméno, příjmení, titul, členství v SVZ ČR, z.s. (účetní doklad – platba příležitostného příspěvku),
  • 5 let v rozsahu e-mail (přímý marketing / opt-out).

Způsoby zpracování osobních údajů:
Automatizované rozhodování: nebude využito.
Profilování: nebude využito.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům a příjemcům:
1. Sportovně střelecký klub Horník, pobočný spolek Českého střeleckého svazu, zapsaný spolek, IČ 62978535 – provozovatel střelnice Na Haldě, Vinařice 666, 27307 Vinařice u Kladna (osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, číslo zbrojního průkazu, číslo identifikačního dokladu /občanský průkaz, cestovní pas/, číslo průkazu zbraně).
2. MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – provozovatel platformy pro rozesílání hromadné pošty (osobní údaje v rozsahu  e-mail).
3. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms).

Zpracování osobních údajů správcem bude probíhat v souladu:
a) s platnou legislativou České republiky (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti),
b) s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR – Obecné nařízeních o ochraně osobních údajů“).

Subjekt údajů (klient) má právo:
a) požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, přenositelnost nebo omezení zpracování,
b) vznést námitku,
c) podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu správce nebo e-mailem:
a) korespondenční adresa: Jaroslav Španko, KVZ Praha 10, Velká skála 678/4, 181 00  Praha 8 – Troja,
b) e-mail: [email protected]