Generálmajor Jaroslav Klemeš

Foto zleva: Svobodník v.v. Karel Obermaier, major v.v. Ing. Jan Bada a generálmajor Jaroslav Klemeš

Generálmajor Jaroslav Klemeš
Generálmajor Jaroslav Klemeš

Dne 2. 3. 2014 jsem, z pověření předsedy Klubu výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci, spolu se svobodníkem v.v. Karlem Obermaierem, navštívil posledního žijícího výsadkáře z výsadků vyslaných z Anglie do protektorátu za II. světové války, pana generálmajora Jaroslava Klemeše.

Pan generál se narodil dne 31. ledna 1922 v Čadci na Slovensku rodičům, pocházejícím z Moravy, kteří se po rozbití republiky a vzniku samostatného Slovenského státu vrátili do vesnice nedaleko Prostějova. Absolvoval měšťanskou školu a poté ještě jeden rok pokračovací obchodní školy.

S kamarádem ze školy, který taktéž těžce nesl důsledky mnichovského diktátu pak absolvoval složitou „jižní cestu“ přes Maďarsko a Francii do Anglie, kde prodělal několik kurzů pro vysazení do obsazené vlasti, kam byl nakonec, vyslán jako spojař skupiny PLATINUM-PEWTER, vysazené 17. února 1945. Aktivně se podílel na zpravodajské činnosti skupiny a na předávání jejích výsledků do Londýna. V závěru II. světové války, v průběhu pražského povstání, přenesl svou činnost do Prahy a zajišťoval spojení s československou vládou, která byla již na cestě do Prahy (přes Moskvu a Slovensko).

Po ukončení války se rozhodl zůstat v armádě, aby zúročil výcvik, absolvovaný v Anglii. Byl v dobré fyzické kondici a měl praktické zkušenosti, které chtěl předávat mladým důstojníkům.

Koncem roku 1950 byl zatčen v souvislosti se zostřujícími se opatřeními pro členy Zvláštní skupiny a řadu dalších osob, které bojovaly na Západě. Vládnoucí režim spustil lavinu vykonstruovaných procesů, jež měly za úkol zlikvidovat ty, kteří zde „připravovali rozkladnou činnost uvnitř státu“. Obvinění i rozsudek několikaletého vězení byly teprve po letech zrušeny v rámci rehabilitací v roce 1968.

Celý svůj poctivě žitý život věnoval Jaroslav Klemeš této zemi a její budoucnosti. Nyní začíná 93. rok svého života. Přejeme mu všichni, aby zbývající roky prožil v klidu a zdraví a aby jich bylo co nejvíce. Podobní lidé bývají odborníky označovány jako „sůl země“ a kéž by jich bylo co nejvíce.

V Praze, dne 26. 3. 2014
Zapsal: Ing. Jan Bada, major v.v., Čestný předseda ÚR SVZ ČR

Informační zdroje:

  1. vyprávění při setkání s panem generálmajorem
  2. kniha Poslední parašutista (životní příběh generálmajora Jaroslava Klemeše), nakladatelství ANLET v roce 2013, autor Jan Vondráček

Související odkazy:

Generálmajor Jaroslav Klemeš na Wikipedii

9 položka(ek)