Pozvánka na soutěž Malorážová puška a malorážová pistole

malorážová puška

Rádi bychom Vás  tomto pozvali na soutěž Malorážová puška a malorážová pistole – mířená střelba na přesnost, která se bude konat v sobotu, dne 12.4.2014. Upozorňujeme všechny zájemce o střelecké soutěže pořádané naším klubem, že jsme byli z finančních důvodů nuceni počínaje soutěží dne 12. dubna 2014 upravit výši vybíraného jednorázového příležitostného příspěvku. Členové Svazu vojáků v záloze budou nadále platit tento příspěvek ve výši 50 Kč, ostatní 100 Kč. Děkujeme všem našim příznivcům, kterých se zvýšení příspěvku týká, za pochopení a prosíme, aby nám zachovali svou přízeň. Pevně věříme, že atraktivita a organizace našich střeleckých soutěží vyváží tuto nepříznivou zprávu. Výbor KVZ Praha 10.