Střelecký kroužek KVZ Praha 10 zahájil činnost

Vážení přátelé a příznivci střeleckého sportu. V neděli 3.4.2022 se nám podařilo spustit pod záštitou KVZ Praha 10 střelecký kroužek pro mladé, začínající střelce od deseti let věku. První dvouhodina proběhla v duchu vzájemného seznamování se, jak mezi sebou, tak s pravidly bezpečnosti při zacházení se zbraní a základními střeleckými pojmy. Praktická střelba se pak zaměřila na tzv. plinking, tedy postřelování plechovek nepřítele soustavnou palbou ze vzduchovek. Plechovky mohou tedy být i přátelské, hlavně když hodlají padat. I přes mrazivé počasí se to dětem líbilo a přijdou prý i na další setkání. To už se zaměříme na první, základní střelecké dovednosti.

Rád bych poděkoval za pomoc a podporu při přípravě kroužku všem kamarádům střelcům pražské oblasti, kteří přispěli, byť jen radou, zejména však ale Míťovi Hálkovovi, který se ujal role mého mentora v oblasti práce s mládeží a poskytl sumář zkušeností a tipů do začátků. Veliké poděkování patří také našemu předsedovi, Jaroslavu Špankovi a radě klubu za materiální a technickou podporu. Oba jmenovaní pánové se navíc osobně zúčastnili prvního setkání a pomohli s organizací. Nerad bych zapomněl na pana starostu a zastupitelstvo obce Hostín u Mělníka, s díky za poskytnutí vhodného obecního pozemku pro konání kroužku.

Přejme si tedy, ať to naši mládež i nadále baví a přispívá tak dalšímu rozvoji našeho oblíbeného sportu.

Za KVZ-P10

Miroslav Šedivý

2022-04-03 Zahájení činnosti Střeleckého Kroužku

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar