14. května proběhla mezinárodní střelecká soutěž Rezerva 2022

REZERVA-2022

Dne 14. května 2022 se konala jedna z již tradičních akcí kalendářního plánu SVZ ČR – mezinárodní střelecká soutěž záloh armád NATO pod názvem REZERVA 2022. Soutěž společná pro zálohy některých zemí NATO a záložníky AČR, bez ohledu na jejich momentální statut, pořádaná KVV hl. město Praha ve spolupráci s SVZ ČR, konkrétně s organizačním zajištěním ze strany KVZ Praha 10 a dalších KVZ Pražské oblasti, s logistickou podporou VÚ v Jincích, na střelnici Velcí v prostoru VT Jince. Tento, již 8. ročník měření sil a zejména pak dovedností ve střelecké přípravě záložníků se konal za bohaté účasti příslušníků AZ AČR, našich přátel ze zahraničí a družstev z několika oblastí SVZ ČR. Soutěže se účastnilo celkem 93 závodníků.

Celá akce započala již v pátek, dne 13. května 2022 příjezdem zahraničních i některých tuzemských účastníků do Prahy a přátelským večerním setkáním známých a přátel. Vlastní soutěžní den, sobota dne 14. května 2022 pak započal přesunem z Prahy na místo konání soutěže, na střelnici Velcí ve VT Jince. V průběhu slavnostního uvítání ze strany pořadatelů, kterého se ujal za KVV Praha jeho ředitel, plk. gšt. Ing. Marián Margai a za pořadatele pak mjr. v.v. Ing. Jan Bada, byla oceněna angažovanost účastníků při porovnávání úrovně připravenosti záložníků AČR i okolních států k obraně své vlasti.

Závod, kterého se účastnilo celkem 31 tříčlenných družstev z různých organizací 3 zemí (2x Německo, 2x Rakousko, 4x Slovensko, 2x Klub výsadkových veteránů Jindřichův Hradec, 1xSVZ ČR a dále pak 20 družstev z řad AZ AČR – jednotlivých KVV, se uskutečnil z tradičních zbraní, se kterými většina českých i slovenských záložníků prožila svůj „vojenský život“, tj. v disciplině útočná puška vz. 58 a pistole vz. 82. I pro naše kamarády ze zahraničí se jednalo o zbraně jim celkem již známé, nebo povědomé. „Nováčci“ se s nimi seznámili na funkčních řezech zbraní. Jejich hodnocení pak proběhlo jak v rámci celého závodu, tak i ve zvláštní kategorii zahraničních hostů.


Video: Tomáš Bada, KVZ Praha 10, větší formát videa zde.

Účastníci závodu ocenili zejména akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy ve srovnání s podobnými závody záleželo samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného střetu. Vlastní střelby proběhly podle předpisů AČR a hodnocení výsledků podle pravidel SVZ ČR. Kladně bylo hodnoceno i logistické zabezpečení akce ze strany vojenského útvaru z Jinců. Rovněž tak se s pozitivními ohlasy setkal doprovodný program, jakým byla střelba ze vzduchových zbraní, hod gumovým granátem na cíl, základy poskytování první pomoci, stejně jako možnost vyzkoušet si laserovou střelnici zajištěnou P KVV hl. město Praha. Neméně přitažlivá byla i prezentace výrobků firmy DARKING.cz, kterou zajistil a předváděl sám majitel firmy, pan Libor Filák. Zahraniční hosté pak ocenili možnost si v neděli prohlédnout Muzeum protiletecké obrany v Drnově, kde je na ploše 5 500 m2, ve 3 podzemních podlažích předváděn systém protiletecké obrany státu, dobudovaný v roce 1985, který AČR využívala aktivně ještě v první dekádě tohoto století. Zajímavé jsou jak podzemní prostory se stálou teplotou okolo 11 stupňů Celsia, ale i dodatečně nainstalovaná výstava raketové techniky používané v té době na jednotlivých palebných stanovištích kolem Prahy.

Celková výsledková listina závodu ke stažení zde.

Dosažené výsledky předstihly převážně výkony z minulých let. Z toho vyplývá, že je poměrně jasně prokazatelné, že nejenom profesionální armády zúčastněných států, ale celá řada dobrovolných sympatizantů s armádou jsou připraveni velice kvalitně na obranu svých zemí a organizace ve kterých se sdružují, poskytují kvalitní záruku udržování vojenských dovedností i v případech, kdy by se bývalí vojáci, s ohledem na dosažený věk, již o tuto problematiku teoreticky nemuseli zajímat.

Slavnostní vyhodnocení celého závodu se konalo ihned po ukončení závodu při slavnostním nástupu na střelnici k ukončení závodu. První tři vítězná družstva získala Diplomy a medaile pro všechny členy družstva. První tři jednotlivci v obou disciplínách získali taktéž diplomy a poháry. Vyhodnocení zahraničních družstev pak proběhlo téhož dne večer na společenské akci ve stylové restauraci v Praze. První tři zahraniční družstva získala po poháru pro družstvo a diplom pro každého člena družstva. Zároveň byli vyhodnoceni první tři závodníci v individuálních disciplínách a obdrželi medaile a diplom. Pro většinu tuzemských účastníků tím celá akce skončila. Pro zahraniční účastníky program pokačoval ještě v neděli dopoledne prohlídkou již zmiňovaného muzea v Drnově.

2022-05-14 Jince (REZERVA)
Foto: Jaroslav Španko & Martin Voráč, KVZ Praha 10, celá fotogalerie zde

Nakonec snad jen několik zajímavostí o účastnících:

  • Nejmladším závodníkem byla svob. Adéla Rozmanová ve věku něco málo přes 23 let.
  • Nejstarším závodníkem byl SU Gerhard Schwarz ze SRN ve věku 78 let.
  • Věkový průměr závodníků byl 46,6 roku.
  • Nejlepšího výkonu v Sa. 58 dosáhl StFw Rüdiger Gruber – Rakousko – 6 figur v čase 13,10 sek.
  • Nejlepšího celkového výkonu dosáhl des Michal Vít – celkem za obě disciplíny 164 b.

Závěrem je možno konstatovat, že osmý ročník tohoto závodu proběhl úspěšně a bez jakýchkoliv závad. Je proto potřeba poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě podíleli. Jak v rámci KVV hl. město Praha, tak i jako funkcionáři na jednotlivých pracovištích z řad členů pražské Oblastní rady SVZ ČR. Velký dík patří i sponzorům, kteří ve prospěch soutěže poskytli hodnotné věcné dary. Jedná se o Magistrát hl. města Prahy a firmy Sellier & Bellot z Vlašimi a Darking.cz. Je třeba zdůraznit, že soutěž by se nemohla uskutečnit bez osobního nasazení příslušníků KVV hl. město Praha v čele s jejím ředitelem plk. gšt. Ing.  Mariánem Margaiem a podpory Vojenských lesů a statků v Jincích. Poděkování je třeba též vyjádřit vedení SVZ ČR, jehož předseda se soutěže osobně zúčastnil.

Při loučení dali všichni účastníci najevo, že se již nyní těší na devátý ročník Rezervy 2023.

O soutěži byl také napsán článek na webu Armády ČR: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/u-aktivni-zalohy-se-rodi-novi-ostrostrelci–vysledky-maji-srovnatelne-s-profesionaly-235542/ a také o něm vyjde reportáž v časopise Střelecká revue.

Ing. Jan Bada, mjr. v.v.
zástupce ředitele soutěže – předseda soutěžního výboru