Evropské volby – nezapomeň kdo pro nás, střelce, něco udělal