Výsledky a fotografie z mezinárodní střelecké soutěže REZERVA 2015

Mezinárodní střelecká soutěž Rezerva 2015 - foto: Jaroslav Španko

Mezinárodní střelecká soutěž Rezerva 2015 – foto: Jaroslav Španko

Dne 25. 4. 2015 se na střelnici Velcí v prostoru VT Jince konal již 3. ročník mezinárodního měření sil záložníků AČR a záložníků ze sousedních států pod názvem REZERVA 2015.

Organizátory bylo KVV Praha ve spolupráci s KVZ Praha 10 a dalšími KVZ pražské oblasti za aktivního přispění VÚ v Jincích a Vojenských lesů v Jincích.

V průběhu slavnostního uvítání ze strany pořadatelů, kterého se ujal za KVV Praha jeho ředitel, plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš a za pořadatele pak Ing. Jan Bada, major v.v., byla oceněna angažovanost účastníků při porovnání úrovně připravenosti záložníků AČR i okolních států k obraně své vlasti.

Závodu se účastnilo celkem 20 tříčlenných družstev z různých organizací 3 zemí (2xNěmecko – Neckar am Rhein a Regensburg, 2x Rakousko – Langenlebarn; dále pak 7 družstev z řad AZ AČR – jednotlivých KVV, družstva Klubů vojáků v záloze ČR z několika oblastí ČR, družstev aktivních vojáků z řad pořadatelů – KVV Praha a VÚ Jince). Závod proběhl za použití tradičních zbraní, se kterými většina českých i slovenských záložníků prožila svůj „vojenský život“, tj. v disciplině útočná puška vz. 58 a pistole vz. 82.

Účastníci závodu ocenili akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy záleželo samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného střetu.

Závod byl pojat zejména jako plnění kolektivní disciplíny. Vlastní střelby proběhly podle předpisů AČR a hodnocení výsledků podle pravidel SVZ ČR.

Výsledky dosažené v průběhu závodu svědčí o stále velice uspokojivé úrovni střelecké přípravy jak v řadách AZ, tak i ve starších ročnících záložníků AČR.

V souhrnném hodnocení družstev se na prvních třech místech umístila následující družstva:

 • Sportovně metodická komise ÚR SVZ ČR na prvním místě (ve složení podplukovníci v.z. Bosák, Krátký a Přecechtěl – celkem 482,5 bodu),
 • Aktivních zálohy KVV Praha 111 (ve složení mjr. Štoček, Sobotka, Benda – celkem 441,3 bodu),
 • Klub vojáků v záloze z Jindřichova Hradce (ve složení Fuksa, Brejžek, Mesároš – celkem 427,6 bodu).

Umístění jednotlivců v kategorii útočná puška vz. 58:

 • des v. z. Jindřich Balounek z KVV Liberec s nástřelem 79,39 bodu,
 • rtn v. z. Vítězslav Krob z KVV Karlovy Vary s nástřelem 78,09 bodu,
 • v. z. Jan Pončík z KVV Zlín s nástřelem 76,37 bodu.

Všichni tito závodníci získali mistrovskou třídu platnou pro tuto soutěž – Expert.

Umístění jednotlivců v kategorii pistole vz. 82:

 • v.z. Nakládal Petr z KVV Olomouc v limitu jedné minuty z 10 ran celkem 96 bodů (VT Expert),
 • v. z. Oldřich Přecechtěl z družstva SMK ÚR SVZ ČR s nástřelem 95 bodů (VT Expert),
 • Štefan Mesároš z KVZ Jindřichův Hradec s nástřelem 93 bodů (VT Sharpshooter).

Hodnocení zahraničních družstev:

 • družstvo z Langenlabarnu č. 1 ve složení ppor. Erich Malacek, ppor. Michael Peischl a Fritz Hübl. Celkovým výkonem 280,3 bodů byli v celkovém hodnocení na 14. místě.
 • družstvo z Regensburgu ve složení št.poddůstojník Gerhard Schwarz a št. svob. Peter Dorn a Hartmut Pape výkonem 212,2 bodů (v celkovém hodnocení na místě 18.)
 • kombinované „mezinárodní“ družstvo z Langenlebarnu č.2 ve složení prap. Erich Hermann, strážmistr Mario Spinn a voj. v.z. Tomáš Bada výkonem 207,0 bodů (v celkovém hodnocení na místě 19.).

Slavnostní vyhodnocení se konalo v sobotu večer v Praze. Vítězové získali diplomy, medaile a poháry. Ceny vítězným družstvům i jednotlivcům, stejně jako ocenění nejlepšímu zahraničnímu družstvu předal v zastoupení ředitele pražského KVV pan prap. Pavel Hůdek a v zastoupení předsedy SVZ ČR, Ing. Jan Bada, mjr. v.v.

Pro zahraniční účastníky a zájemce z ČR byla ještě v neděli dopoledne zorganizována prohlídka ve VHÚ ve Kbelích.

Pro ty, kteří by se chtěli o vlastní soutěži, nebo o Svazu vojáků v záloze, dozvědět více, jsou k dispozici jak bližší informace, tak propozice, tak i výsledková listina na stránkách SVZ ČR: www.svz-cr.cz

Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se na přípravě závodu podíleli. Zejména bych chtěl vyzdvihnout podporu ze strany KVV Praha v čele s jejím ředitelem, plk. gšt. Ing. Petrem Gajdošem i jemu podřízených vojáků z povolání. Kromě toho je třeba ocenit vysoce i pomoc a podporu příslušníků VÚ v Jincích i funkcionářského aktivu Oblastní rady KVZ organizovaných v pražské oblasti a vedení vojenského újezdu i Vojenským lesům v Jincích. Myslím, že jsme si mohli ověřit, že spojením sil profesionálních vojáků s organizacemi sympatizujícími s AČR je možno zorganizovat velice zajímavou mezinárodní akci. A to i v den pracovního volna. Velký dík je také potřeba předat na adresu sponzorů závodu a to jak firmě Sellier a Bellot, tak i ÚR SVZ ČR. Bez jejich pomoci bychom asi závod na této úrovni zorganizovat nedokázali.

Při loučení dali všichni účastníci najevo, že se již nyní těší na čtvrtý ročník Rezervy 2016.

Ing. Jan Bada, mjr. v.v.
Čestný předseda ÚR SVZ ČR

Výsledovka a fotogalerie / Ergebnissliste und Photos / Results and Photos

Střelecké soutěže se zúčastnilo celkem 60 závodníků ve 20 družstvech ze 3 zemí. Výsledky REZERVY 2015 jsou ke stažení pod tímto odkazem (PDF, 330kB). Zvětšit zobrazení lze stisknutím tlačítka Ctrl se současným točením kolečka myši. Fotogalerie ze soutěže k dispozici zde (foto: Jaroslav Španko a Jan Bada).

Am Schiesswettbewerb haben insgesamt 60 Kameraden in 20 Mannschaften aus 3 Ländern teilgenommen. Die Ergebnissliste der REZERVA 2015 ist unter diesem Link (PDF, 330kB) zu sehen und herunterzuladen. Die Ansicht kann durchs drehen des Mausrads währed des gleichzeitiges pressen der Ctrl Taste. Die Fotogalerie ist diesem Link  zu entnehmen (foto: Jaroslav Španko und Jan Bada).

The shooting competition was attended by 60 people divided in 20 teams from 3 countries. You can view and download the results of RESERVA 2015 at this link (PDF, 330kB). To zoom the sheet please press Ctrl and rotate the mouse wheel. The Photogallery is here (taken by: Jaroslav Španko and Jan Bada).

Mohlo by se vám líbit...