Pozvánka na soutěž Mířená střelba na přesnost 20. 1. 2018

Soutěž KVZ Praha 10 na Haldě
Akční disciplína na jedné z našich soutěží.