Pozvánka na soutěž Akční střelba a mířená střelba VPU

foto-strelecka-soutez-kvz-praha-10

Vážení členové a příznivci, zveme Vás na střeleckou soutěž Akční střelba a mířená střelba VPU, která se koná příští (nikoli tuto) sobotu, 22.2.2013 ve Vinařicích. Upozorňujeme všechny na nutnost dodržení času příjezdu a prezentace, nově máme střelnici (střeliště) k dispozici od 10:00 do 12:00, je tedy bezpodmínečně nutné začít závod přesně v 10:00. Příjezd na soutěž je stanoven v den konání závodu do 9:15 hodin, 45 minut je rezervovaných pro zaregistrování, zaplacení příležitostného příspěvků a dalších náležitostí, přesně v 10:00 začínáme závod.