Mezinárodní závod Rezerva 2015

Ing. Jan Bada, mjr. v.v.

Ing. Jan Bada, mjr. v.v.

[dropcap]J[/dropcap]edna z akcí kalendářního plánu MO ČR i SVZ ČR, společná pro zálohy AČR, bez ohledu na jejich momentální statut, soutěž pořádaná KVV HMP (Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha) ve spolupráci s KVZ Praha 10 a za účasti záloh spřátelených armád na mezinárodní úrovni, se připravuje na duben příštího roku na střelnici Velcí v prostoru Jince. Zajímavou akci je možno pořádat díky podpoře pražského krajského vojenského velitelství, ÚR SVZ ČR, AVS, VoZP a sponzorů. 3. ročník měření sil záložníků se proběhne pod názvem REZERVA 2015.

Celá akce začne tradičně již v pátek, přede dnem konání závodu, příjezdem zahraničních účastníků do Prahy a přátelským večerním setkáním známých a přátel. Vlastní soutěžní den, sobota, pak započne přesunem z Prahy na místo konání soutěže, na střelnici Velcí v Jincích. Je třeba ocenit angažovanost účastníků při porovnání úrovně připravenosti záložníků AČR i okolních států k obraně své vlasti. Kromě tradičních zahraničních účastníků ze SRN, Rakouska a Polska je přislíbena tentokrát také účast italský záložníků.

Soutěží se v disciplině útočná puška vz. 58 a pistole vz. 82. Účastníci závodu ze zahraničí i tuzemska oceňují akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy záleží samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného konfliktu.

Závod je pojat zejména jako kolektivní disciplína. Kromě družstev jsou ale hodnoceni i jednotlivci. O úrovni soutěžících družstev i jednotlivců vypovídají nejlépe výsledkové listiny obou předchozích ročníků, které jsou přiloženy taktéž k jednotlivým propozicím z obou předchozích let a jsou k dispozici spolu s tímto článkem. Soutěž je zakončena slavnostním vyhodnocením.
Pro zahraniční účastníky a zájemce z ČR zpravidla organizujeme v neděli dopoledne společenskou akci. V prvním roce konání závodu byla zorganizována návštěva VHÚ (Vojenský historický ústav) na Žižkově, druhý rok pak mimořádná prohlídka ve VHÚ v Lešanech doprovozená fundovaným odborným výkladem.

Závěrem je možno konstatovat, že třetí ročník tohoto závodu proběhne již ve znamení určité tradice a je proto třeba poděkovat předem všem, kteří se na jeho přípravě podílejí jak za náš Svaz, tak pak zejména za KVV HMP. Myslím, že jsme si mohli ověřit, že spojením sil profesionálních vojáků s organizací sympatizující s AČR je možno zorganizovat velice zajímavou mezinárodní akci. A to i v den pracovního volna. Velký podíl na úspěchu celé akce má pak taktéž řada příslušníků AČR z vojenského útvaru v Jincích, pražské oblastní rady SVZ ČR a zejména pak členům pořádajícího KVZ Praha 10. Velký dík také patří sponzorům, kteří pomohli při vytvoření reprezentativního rámce závodu jak v oblasti cen, tak i při zabezpečení společenských akcí. Všichni doufáme, že třetí ročník – Rezerva 2015 proběhne alespoň na srovnatelné úrovni s ročníky minulými a pokud možno na úrovni ještě vyšší.

Ing. Jan Bada, mjr. v.v.
Čestný předseda ÚR SVZ ČR

Fotografie z minulých ročníků:

1 položka(ek)
1 položka(ek)

Výsledovky z minulých ročníků:

Výsledovka Rezerva 2012 (PDF, 542 kB)

Výsledovka Rezerva 2013 (PDF, 487 kB)

Propagační materiály:

Leták Rezerva 2013 – česká verze (PDF, 331 kB)

Leták Rezerva 2013 – německá verze (PDF, 339 kB)