Tichá vzpomínka na kamaráda Mirka Sívka

Před několika dny mne dostihla smutná zpráva o úmrtí mého dlouholetého přítele a kamaráda, určitou dobu spolupracovníka a velice obětavého člena dříve Svazarmu a zakládajícího člena KVZ Praha 10.

S Mirkem Sívkem jsem měl tu čest a potěšení prožít spoustu času jak při „funkcionaření“ tak i přípravě a zajišťování nejrůznějších střeleckých soutěží, účasti a reprezentaci SVZ ČR na soutěžích zahraničních po roce 1993, navazování kontaktů s našimi kamarády jak v tuzemsku, tak i v okolních státech.

Jeho bohaté životní zkušenosti, pracovitost, nekonfliktní způsob jednání, píle a určitý nadhled nad tím lidským „hemžením“ z něj vytvořily člověka společenského a jak se dříve s oblibou říkávalo – v kolektivu oblíbeného 🙂

Od svého ranného mládí byl, i s ohledem na pohnuté události v rodině těsně po jeho narození, velmi úzce svázán s armádou československé republiky a důstojně ji reprezentoval až do vynuceného odchodu z armády po roce 1968. I nadále se však věnoval branné přípravě a zdokonalování vlastnímu i zdokonalování mladých zájemců o tuto činnost. Byl to, krátce řečeno, zapálený vlastenec, který vždy dobře věděl, kde je jeho místo a co je potřeba dělat.

To potvrdil i svou angažovaností ve střeleckém sportu ještě ve Svazarmu a velice zásadně se podílel na vzniku KVZ Praha 10. Pracoval jako jeho první předseda, byl zvolen do ÚDK ÚR SVZ ČR a pečlivě plnil zadané úkoly. Byl vyškoleným a aktivním rozhodčím II. třídy.

Svou angažovanost na tomto poli potvrdil ještě pár dní před svým úmrtím aktivní účastí na rozhodování na 4. ročníku mezinárodního závodu záložníků zemí NATO, aktivních záloh AČR, členů PČR, profesionálních vojáků a povinných záloh organizovaných v SVZ ČR, konaném na střelnici Velcí ve VVP Jince v Brdech. Dnes již bohužel víme, že se tam s námi přijel vlastně rozloučit. Zemřel 6 dní po svých 77. narozeninách.

Jeho úmrtí tedy není jen velkou ztrátou a bolestivou ranou pro jeho nejbližší rodinu a příbuzné, ale i pro všechny kamarády, kteří jsou taktéž postiženi touto ztrátou. Mirek nám zkrátka bude chybět. Jak na střelnici, tak i v osobním životě a při reprezentaci v zahraničí. Určitě na něj nezapomeneme.

Čest jeho památce!

Ing. Jan Bada – přítel a kamarád

Příloha: Parte Mirek Sívek

 

Støelecká soutìž KVZ Praha 10 - Halda
Støelecká soutìž KVZ Praha 10 – Halda
Støelecká soutìž KVZ Praha 10 - Halda
Støelecká soutìž KVZ Praha 10 – Halda
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 na střelnici Halda ve Vinařicích
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 na střelnici Halda ve Vinařicích
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 ve Vinařicích na střelnici Halda
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 ve Vinařicích na střelnici Halda
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 - střelnice Halda - 26.03.2016
Střelecká soutěž KVZ Praha 10 – střelnice Halda – 26.03.2016