O nás | KVZ Praha 10

Střelnice Na Haldě

Střelnice Na Haldě

O klubu KVZ Praha 10

Náš klub KVZ PRAHA 10 má v současné době již více než dvacet členů. Těžištěm naší činnosti jsou střelecké soutěže postavené na branném principu, tedy dynamičtější střílení s akčními prvky. Střílíme samozřejmě i terčové disciplíny na přesnost, avšak vše s důrazem na bezpečnost, rychlost a spolehlivé zvládnutí zbraně. Terčem přitom nemusí být jen pevně stojící papírové kruhy, používají se například kovové padací terče zvané poppery, gongy a další. Střílí se většinou obouruč, někdy však může být nařízena střelba jen jednou rukou (slabou či silnou) a během plnění disciplíny je také občas vyžadována změna polohy (střelba v kleče) nebo změna pozice (přesun na jiné místo). Střelec může být omezen bariérou v místě, odkud střílí nebo část terče může být za zástěnou.

V současné době pořádáme cca. pět závodů ročně, a to z velkorážních i malorážních pistolí a
z vojenských a malorážních pušek. Na střelnici, kde klubové závody pořádáme, je možno střílet na libovolnou vzdálenost až do vzdálenosti 100 metrů. Našich závodů se mohou zúčastnit členové KVZ a pozvaní hosté. Přijímání nových členů se nebráníme, přivítáme každého střelce, který se chce aktivně účastnit našich akcí. Bližší informace viz kapitola Chci se stát členem.

KVZ Praha 10 je součástí Svazu vojáků v záloze České republiky a řídí se jeho stanovami. Svaz vojáků v záloze České republiky je občanským sdružením, zřízeným ke sportovním a jiným branným společenským aktivitám obyvatel České republiky. SVZ je zaměřen na osvětu střelectví a propagaci Armády České republiky. Na zásadách nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o střelbu, vojenství a o další související činnosti.