Domovská střelnice

Naše domovská střelnice se jmenuje „Na Haldě“ a probíhají zde téměř všechny soutěže, které pořádá Klubu vojáků v záloze KVZ Praha 10.

Provozní doba střelnice je pondělí – neděle: 8:00 – 17:00

Všem doporučujeme udělat si před individuální návštěvou střelnice rezervaci na telefonním čísle 602 947 354 u správce střelnice.

Jedná-li o kalendářovou akci klubu KVZ Praha 10, rezervace nutná není a samozřejmě postačuje na soutěž přijet.

Pro členy klubu je na střelnici 50% sleva na poplatcích!

Pro řádně platící členy (jejichž seznam má správce střelnice na Haldě) je určena 50%sleva z poplatku za uživání střelnice. V roce 2016 to tedy znamená, že např. namísto obvyklé sazby na 100m střelnici 200,- Kč/hodinu zaplatí členové KVZ Praha 10 na střelnici v Kladně-Vinařicích pouze 100,- Kč za každou hodinu užívání. Před návštěvou střelnice je lepší si telefonicky ověřit a domluvit termín u Standy – správce střelnice – na tel. čísle 602 947 354.

strelnice-halda